Children Rights Convention (CRC) - Konvensyen Hak Kanak-Kanak PBB

26 April 2013


PENGENALAN CRC

1.Konvensyen mengenai hak kanak-kanak (CRC) merupakan instrument antarabangsa yang mempunyai ratifikasi paling banyak antara instrument PBB yang lain.

2. Konvensyen ini telah diterima pakai pada perhimpunan Agong PBB  yang lain.

3. Konvensyen ini menuntut kita menjadi lebih peka terhadap keperluan kanak-kanak dan mewujudkan persekitaran yang harmoni dan penyayang.

4. Mengariskan Hak Kanak-kanak di seluruh dunia tanpa mengira jantina, agama, bangsa, kefahaman atau perbezaan.

5. Memberi  perlindungan kepada kanak-kanak daripada:
  • Pengabaian
  • Penderaan
  • Exploitasi
  • Menjamin kanak-kanak mendapat haknya

Baca penuh ✔ (Klik butang download selepas klik baca pernuh sekiranya anda menghadapi masalah di internet view)